Báo giá

Mặt hàng STT Sản Phẩm Đặc Điểm Sản Phẩm Mã Hàng Đơn Gía Niêm Yết ĐVTT
Rèm Gỗ 1 rèm gỗ sồi lá bản 5 cm B002–B008 600.000VND m2
  Lá Bản 3,5 cm B21–B023 560.000 m2
2 Rèm Tre lá bản 5 cm B001,B016,B017,B018,B020 650.000VND m2
3 Rèm Gỗ Tùng Đỏ lá bản 5 cm B024–B029 800.000 m2
4 Rèm Gỗ Tùng Đỏ(IN Vân đá) lá bản 5 cm B061–B064 750.000 m2
5 Rèm Gỗ Thông Tuyết lá bản 5 cm B051–B059 750.000 m2
6 Rèm Gỗ Tùng Lá Bản 3,5 cm B031–B039 800.000 m2
7 Rèm Gỗ Dương Cầm lá bản 5 cm   1200.000 m2
8 Rèm Nhựa PVC lá bản 5 cm   600.000 m2
Rèm Lá Dọc 9 Rèm Lá Dọc vải cản sáng cản nhiệt 80%   200.000–280.000 m2
10 vải trơn cản sáng cản nhiệt 100%   m2
11 Rèm dọc tranh vải trơn phủ nhũ 2 mặt cản sáng , cản nhiệt 100%   300.000 m2
12 vải tranh cản sáng , cản nhiệt 100%   m2
Rèm cuốn 13 Rèm cuốn trơn 2 mặt cản sáng cản nhiệt 100%   250.000–350.000 m2
14 Rèm cuốn trơn 2 mặt cản sáng cản nhiệt 100% tiêu chuẩn quốc tế   300.000–400.000 m2
15 Rèm cuốn lưới vải lưới phủ cản sáng , cản nhiệt 100%   350.000–450.000 m2
16 Rèm cuốn thêu vải  phủ cản sáng , cản nhiệt 100%   400.000–600.000 m2
17 Rèm cuốn hoa văn vải nỉ phủ cản sáng , cản nhiệt 100%   330.000–450.000 m2
18 Rèm cuốn lưới vải lưới phủ cản sáng cản nhiệt 100% chống tia cực tím   400.000–600.000 m2
19 Rèm cuốn tranh catalogue vải tranh cản sáng , cản nhiệt 100% khổ rèm cao tối đa 2100mm chụp đàu kéo nhỏ 450.000–600.000 m2
20 Rèm cuốn tranh catalogue vải tranh cản sáng , cản nhiệt 100% khổ rèm cao tối đa 2100mm chụp đàu kéo lớn m2
Rèm vải 19 Q22 vải hai mặt 1 màu cản sáng cản nhiệt 80%   450.000–600.000 m rộng
20 TM57 vải hai mặt 1 màu trơn , hoa văn chìm   550.000–700.000 m rộng
21 TM886 vải tráng silicon ,cản sáng, cản nhiệt 100%   1000.000–1.200.000 m rộng
22 TM59 vải tráng silicon ,cản sáng, cản nhiệt 100% của nhật   1000.000–1200.000 m rộng
23 TM48 vải một màu ,  dọc kẻ thô   600.000–700.000 m rộng
24 TM37 vải thêu   650.000–800.000 m rộng
25 TM51 vải hai màu   650.000–800.000 m rộng
26 TM49 vải thêu hoa văn   550.000–700.000 m rộng
Rèm CầuVồng 27 Basic     550.000 m2
28 Magic     690.000 m2
29 Point     750.000 m2
30 woodlook     690.000 m2
31 3 color woodlook     780.000 m2
32 Combi 2     870.000 m2
33 Darin     990.000 m2
34 Evian     920.000 m2
35 Printing     940.000 m2
36 Vatentime Carisma     1000.000 m2
37 Vatentime Arena     1020.000 m2
38 Dia Blackout     1050.000 m2
39 Jasmine     1100.000 m2
40 Echo Petra     1160.000 m2
41 Cube Line     1200.000 m2
42 Multi Combi     1530.000 m2
43 LOHAS     1800.000 m2
44 LOHAS NATURAL     1850.000 m2
45 SANGRILA     1250.000 m2
46 ECOLUX 75     1200.000 m2
47 TRIPLE BALACKOUT     1250.000 m2
48 ECOLUX 55     950.000 m2
49 PICASSO     1200.000 m2
50 PISA     1050.000 m2
51 N-TWOWIN     900.000 m2